เศฟันยาห์ 3-3

เศฟันยาห์ 3:14-17

ธิดาศิโยนเอ๋ย จงร้องเพลงเสียงดัง  อิสราเอลเอ๋ย จงตะโกนโห่ร้อง
จงยินดีและเปรมปรีดิ์ด้วยสิ้นสุดในของเจ้านะ ธิดาเยรูซาเล็ม
เพราะพระเจ้าได้ทรงรับเอาโทษของเจ้าไป

พระองค์ทรงกำจัดศัตรูของเจ้าออกไป

องค์พระราชาแห่งอิสราเอล คือองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงอยู่ท่ามกลางพวกเจ้า และเจ้าจะไม่ต้องกลัวความชั่วร้ายอีกต่อไป

ในวันนั้น เขาจะพูดกับเยรูซาเล็มว่า “ ศิโยนเอ๋ย อย่ากลัวเลย  อย่ายอมให้มือของเจ้าอ่อนแรง  เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเจ้านั้น ทรงอยู่ท่ามกลางเจ้า  พระองค์ทรงเป็นพระผู้ทรงฤทธิ์มหันต์ที่จะช่วยเจ้าให้รอดพ้น
พระองค์จะทรงยินดีเพราะเจ้า และจะทรงทำให้เจ้าสงบสันติด้วยความรักของพระองค์   จะทรงร้องเพลงเสียงดังเพราะทรงยินดีในตัวเจ้า

พระคัมภีร์ตอนนี้ แปลกมาก เล่าถึงสิ่งที่พระเจ้าจะทรงทำ และความยินดีที่พระองค์จะทรงมีต่อคนของพระองค์    ที่เป็นเช่นนี้ได้เพราะพระเจ้าทรงรับโทษบาปของเราไป  ท่านเศฟันยาห์ทราบไหมนะว่า ต่อมาอีกหลายร้อยปี  พระบุตรพระเจ้านามพระเยซู  ได้ทรงรับบาปของเราบนไม้กางเขน

ตั้งแต่ที่เราอ่านเศฟันยาห์มา  พระเจ้าจะทรงจัดการล้างโลกไม่มีใครเหลือ  แต่มาในบทนี้ กลับบอกว่า พระเจ้าจะทรงยินดีในคนของพระองค์

จะทรงร้องเพลงเสียงดังเหนือเขาเหล่านั้น

อยากได้ยินเสียงของพระเจ้าร้องเพลงจริง ๆ !    จะทรงร้องว่าอย่างไร?

เท่ากับว่า เรามีความหวังแล้ว

ถ้าเราวางใจพระเยซูคริสต์ เรามีหวังว่าจะได้คืนดีกับพระเจ้าผู้ทรงเกลียดความบาปของพวกเรายิ่งนัก