เศฟันยาห์ 3-4

เศฟันยาห์ 3:18-20

พระเจ้าทรงสัญญาจะให้มีการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่อย่างสมบูรณ์แบบ  ดูเหมือนว่าเรื่องที่เราอ่านกันเมื่อวาน และวันนี้ เป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในวันสุดท้ายของโลก ….สำหรับคนที่เป็นคนของพระเจ้าอย่างแท้จริง

เราจะรวบรวมพวกเจ้าที่โศกเศร้าเฝ้าหาวันเทศกาล     เพื่อว่าเจ้าจะไม่ต้องถูกตำหนิ ด่าว่าอีกต่อไป
ดูเหมือนยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่คิดถึงเทศกาลอย่างเช่นวันปัสกาซึ่งเป็นวันระลึกถึงการที่พระเจ้าทรงช่วยให้เขาพ้นการเป็นทาส คนเหล่านั้นไม่มีโอกาสได้ร่วมในเทศกาลเลย ….  พระเจ้าจะทรงให้โอกาสเขาได้ร่วมในเทศกาลนี้

ดูเถิด ในเวลานั้น เราจะจัดการกับทุกคนที่มากดขี่เจ้า  เราจะช่วยคนที่เป็นง่อย และรวมคนที่ถูกเนรเทศออกไป
พระเจ้าทรงสัญญาจะช่วยคนที่ถูกจับไปเป็นเชลย  จะทรงช่วยเขาเหมือนกับผู้เลี้ยงช่วยลูกแกะ   พวกเขาเป็นเหมือนสัตว์ในฝูงที่กระจัดกระจายออกไป

เราจะเปลี่ยนความอับอายของเขาให้เป็นการยกย่อง เป็นที่รู้จักทั่วแผ่นดินโลก
ในเวลานั้นเราจะนำเจ้าเข้ามา  ในเวลาที่เราจะรวบรวมเจ้าเขาด้วยกัน  เราจะทำให้เจ้าเป็นที่รู้จัก และยกย่องในหมู่คนทั่วโลก

เมื่อเราได้นำความมั่งคั่งของเจ้ากลับคืนมาให้เห็นกับตา” พระเจ้าตรัสดังนั้น

พระเจ้าจะทรงช่วยเขาด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง  เขาจะเป็นที่รู้จัก  ทั้งนี้ก็เพราะพระเจ้าทรงพระคุณและเมตตาต่อเขา ไม่ใช่เพราะความดีของเขาเลยแม้แต่น้อย