เอสรา 10-1 การปฏิญาณตน

เอสรา 10:1-5

ขณะที่เอสรากำลังอธิษฐานและสารภาพบาปต่อพระเจ้า

เขาร้องคร่ำครวญ และทิ้งตัวลงต่อพระวิหารของพระเจ้า
คนทั้งหลายก็มารวมตัวกัน ทั้งชายหญิงและเด็ก
พวกเขามาอยู่กับเอสรา และร้องไห้อย่างขมขื่น
และเชคานิยาห์ ลูกชายเยฮีเอล ลูกชายเอลามได้กล่าวแก่เอสราว่า

ezra_reads_gallery
“เราได้ละทิ้งความเชื่อที่มีต่อพระเจ้าของเรา
และไปแต่งงานกับผู้หญิงต่างชาติ ซึ่งเป็นชนชาติที่อยู่ในแผ่นดินนี้
แต่ถึงกระนั้น ก็ยังพอมีความหวังสำหรับอิสราเอล
ดังนั้น ขอให้เราทำสัญญากับพระเจ้า
เพื่อจะละทิ้งภรรยาและลูก ตามคำปรึกษาที่มาจากท่าน และ
คนที่ตัวสั่นเพราะพระบัญชาของพระเจ้า
และขอให้เราทำตามพระบัญญัติทุกประการ

จงลุกขึ้น  เพราะนี่เป็นงานของท่าน
และเราอยู่ข้างท่าน จงเข้มแข็งและทำสิ่งนั้นเถิด”

ดังนั้น เอสราจึงลุกขึ้น

และนำให้เหล่าผู้นำปุโรหิต เลวี และคนอิสราเอลทั้งปวง
ได้ปฏิญาณว่า พวกเขาจะทำสิ่งที่ได้กล่าวมา

ดังนั้น พวกเขาจึงปฎิญาณตน