เอสรา 10-2 รวมประชาชน

เอสรา 10:6-8

แล้วเอสราจึงออกจากหน้าพระวิหารของพระเจ้า
เข้าไปในห้องของเยโฮฮานันลูกชายของเอลียาชีบ

เขาอยู่ในนั้นทั้งคืน ไม่กินอาหาร  ไม่ดื่มน้ำ
เพราะเขาเศร้าเสียกับความไร้สัตย์ของเหล่าคนที่เป็นเชลย

www-St-Takla-org--Bible-Slides-nehemiah-1274

จากนั้นมีการประกาศทั่วยูดาห์และเยรูซาเล็ม
มายังคนที่กลับมาจากการเป็นเชลยว่า
ให้มารวมตัวกันในเยรูซาเล็ม
และหากใครไม่ยอมมาภายในสามวัน
จะถูกริบทรัพย์ตามความเห็นชอบของเหล่าเจ้าหน้าที่กับผู้อาวุโส
และจะถูกไล่ออกจากชุมชนของคนที่เป็นเชลยด้วย

ภายในสามวัน คนยูดาห์และเบนยามินรวบรวมตัวกันที่เยรูซาเล็ม

ในวันที่ยี่สิบ เดือนเก้า
ประชาชนก็มานั่งรวมกันที่ลานพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า

พวกเขาตัวสั่นเพราะเรื่องที่เกิดขึ้น และฝนก็ตกหนักด้วย

…..