เอสรา 2-2 สรุปจำนวน

เอสรา 2:64-70

 

หัวหน้าครอบครัวที่กลับมาคือ 42,360 คน  ที่นับนั้นยังไม่รวมผู้หญิงกับเด็ก

ยังมีคนรับใช้ชายหญิงอีก  7,337 คน

มีนักร้องชายหญิง 200 คน

ม้า 736 ตัว

ล่อ  245  ตัว

อูฐ   435   ตัว

ลา 6,720   ตัว

เอื้อเฟื้อจาก http://www.visualbiblealive.com/image_download.php?image_id=79479&type=mm

 

เอื้อเฟื้อจาก http://www.visualbiblealive.com/image_download.php?image_id=79479&type=mm
เอื้อเฟื้อจาก http://www.visualbiblealive.com/image_download.php?image_id=79479&type=mm

 

คนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวบางคน
ก็ได้ถวายสิ่งของต่าง ๆ ตามความตั้งใจของพวกเขา
เพื่อสร้างพระวิหารของพระเจ้าตรงบริเวณเดิม
พวกเขาต่างถวายตามกำลัง ตามความสามารถ  โดยได้รวมเป็น

ทองคำ  ถึง 500  กิโลกรัม!
เงิน 2.9   ตัน!
เสื้อของปุโรหิตอีก  100  ชุด

ทั้งปุโรหิต คนเลวี ประชาชนบางส่วน  นักร้อง คนเฝ้าประตู

และคนรับใช้ในพระวิหารต่างเข้าอาศัยในเมืองของตนเอง

ส่วนคนอื่น ๆ นอกจากนั้น ก็กลับไปอยู่ในเมืองของตน

 

เพื่อน ๆ ครับ ของถวายนั้นมากมายจริง ๆ
นี่ยังมีคนที่ไม่กลับมาจากบาบิโลนอีกนะครับ
คนเหล่านั้นที่ปักหลักในบาบิโลน เป็นเพราะชีวิตของพวกเขาก็สบาย
มีเงินทอง มีฐานะ   ส่วนคนที่กลับมานั้น
ดูเหมือนว่า จะเป็นพวกที่พระเจ้าทรงนำใจให้พวกเขากลับมา