เอสรา 4-1 เจอศัตรู

เอสรา 4:1-6

เมื่อศัตรูของยูดาห์ และเบนยามินได้ข่าวว่า
คนที่กลับจากการเป็นเชลยนั้น กำลังสร้างพระวิหารของพระเจ้าแห่งอิสราเอล
พวกเขาก็เข้ามาหาเศรุบบาเบล และหัวหน้าของครอบครัวทั้งหลาย

กล่าวว่า “ขอให้พวกเรามาช่วยท่านสร้าง
เพราะว่า เราก็นมัสการพระเจ้าเหมือนกับท่าน
และเราก็ถวายเครื่องบูชาแด่พระองค์มาตั้งแต่วันที่ราชาเอสารฮัคโดน แห่งอัสซีเรีย
ได้ส่งเรามาอยู่ที่นี่”

แต่เศรุบบาเบล เยชูวา และหัวหน้าครอบครัวแห่งอิสราเอล
กล่าวแก่เขาว่า
“ท่านไม่ต้องมาช่วยเราในการสร้างพระวิหารของพระเจ้าของเรา
เราเท่านั้น ที่จะสร้างพระวิหารถวายแด่พระองค์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล
ตามที่ราชาไซรัสแห่งเปอร์เซียได้บัญชาเราไว้”

แล้วคนพวกนั้นก็พยายามที่จะทำให้คนที่สร้างพระวิหารท้อถอย
ทำให้คนยูดาห์กลัว
และยังพยายามให้สินบนกับที่ปรึกษาเพื่อขัดขวางการสร้างพระวิหาร
ตลอดรัชสมัยของราชาไซรัสแห่งเปอร์เซีย
และพยายามไม่หยุดจนรัชสมัยของราชาดาริอัสแห่งเปอร์เซียด้วย

ในรัชสมัยของราชาอาหสุเอรัส  ช่วงต้นรัชการนั้นเอง
พวกเขาก็เขียนข้อกล่าวหาต่อต้านชาวยูดาห์ และชาวนครเยรูซาเล็ม