เอสรา 4-2 จดหมายฟ้อง

เอสรา 4:7-12

ในรัชกาลของราชาอาหะสุเอรัสนั้นเอง
ก็มีหลายคนร่วมกันตั้งข้อกล่าวหาคนอิสราเอล
พวกเขาคือ    บิชลาม มิทเรดาท และทาเบเอล

พวกเขาเขียนเป็นภาษาอารเมค
เมื่อจดหมายไปถึงพระราชาก็มีคนแปล….

King_reads_letter_1337-231

ผู้บัญชาการทหารเรฮูม และชิมชัย เลขานุการ
เขียนจดหมายถวายราชาอาหะสุเอรัส
กล่าวหาเยรูซาเล็มว่า

ผู้บัญชาการเรฮูม
ชิมชัย เลขานุการ
และผู้ร่วมกล่าวหาคือ เหล่าตุลาการ

ผู้ปกครอง
ข้าราชการ
ชาวเปอร์เซีย
บุรุษจากเอเรกและชาวบาบิโลน
บุรุษจากสุสาคือคนเอลาม
รวมทั้งชนชาติต่าง ๆ ที่อาชูร์บานิปาลผู้ทรงเกียรติ
ได้นำมาให้ตั้งหลักฐานในสะมาเรีย และพื้นที่อีกฟากฝั่งของแม่น้ำยูเฟรตีส

 

(โดยสำเนาจดหมายที่เขานำขึ้นกราบทูล มีข้อความดังนี้)
กราบทูล ราชาอาหะสุเอรัส
จากบรรดาข้าราชการของพระองค์ที่อยู่อีกฝั่งของยูเฟรตีส

ขอถวายคำทักทาย
และบัดนี้ ขอกราบทูลว่า ชาวยิวที่ถูกส่งมาจากพระองค์นั้น
ได้มายังนครเยรูซาเล็ม
พวกเขากำลังสร้างเมืองขบถและชั่วร้ายขึ้นมาใหม่
พวกเขากำลังจะสร้างกำแพงสำเร็จ และได้ซ่อมแซมรากฐานของมัน