เอสรา 4-4 ได้ผล

เอสรา 4:17-24

ต่อมาพระราชาจึงทรงตอบกลับมาว่า

ถึงเรฮูมและผู้บัญชาการทหาร
ถึงชิมชัย เลขานุการ และเหล่าคนที่อยู่ในสะมาเรีย
คนที่อาศัยอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำยูเฟรตีส

คำทักทายจากเรา
จดหมายที่ท่านส่งมานั้น  เราได้ให้คนแปลและอ่านให้ฟังแล้ว
และเราได้ให้มีการสืบค้น ก็พบว่า
ตั้งแต่ในอดีต เมืองนี้ได้แข็งข้อต่อกษัตริย์ทั้งหลาย
มักมีการต่อสู้ และการก่อความวุ่นวายต่าง ๆ เสมอมา
เมืองนี้เคยมีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ปกครอง
พวกเขาได้ปกครองทั่วแว่นแคว้นที่อยู่อีกฟากของแม่น้ำ
กษัตริย์เหล่านี้ได้รับบรรณาการ ภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

 

ดังนั้นจงตั้งกฎขึ้นมาเพื่อยับยั้งการทำงานของคนเหล่านี้
เพื่อว่าจะไม่มีการสร้างเมืองนี้ใหม่
จนกว่าจะมีคำสั่งจากข้า
ขออย่าให้เจ้าทำเฉยเมยในเรื่องนี้
จะปล่อยให้เรื่องนี้ทำให้พระราชาเสียหายได้อย่างไร?”

เมื่อมีการอ่านสารจากพระราชาถึงเรฮูมและชิมชัยรวมทั้งพวกของเขา
พวกเขาก็รีบไปหาคนยิวในกรุงเยรูซาเล็ม
และใช้กำลังบังคับให้พวกเขาหยุดสร้างเมืองใหม่
ดังนั้นงานสร้างพระวิหารในเยรูซาเล็มจึงต้องหยุดชะงักไป
จนถึงปีที่สองของรัชสมัยราชาดาริอัสแห่งเปอร์เซีย