เอสรา 5-1

เอสรา 5:1-5

ส่วนผู้กล่าวคำของพระเจ้าคือ ฮักกัย และเศคาริยาห์ ซึ่งเป็นลูกชายของอิดโด
ก็ได้กล่าวคำของพระเจ้าแก่ชาวยิวที่อยู่ในยูดาห์และเยรูซาเล็ม
ในพระนามของพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ทรงครองเหนือพวกเขา

แล้วเศรุบบาเบลลูกชายของเชอัลทิเอล กับเยชูวาลูกชายของโยซาดัก
ก็ลุกขึ้นและเริ่มลงมือก่อสร้างพระวิหารของพระเจ้าในเยรูซาเล็ม
ผู้กล่าวคำของพระเจ้าก็อยู่กับพวกเขา คอยสนับสนุน

picture

ในเวลาเดียวกัน ทัทเทนัย ซึ่งเป็นผู้ว่าของแคว้นที่อยู่อีกฟากของแม่น้ำ
และเชธาร์-โบเซนัย กับพวกของเขามาถามว่า
“ใครอนุญาตให้พวกเจ้าสร้างวิหารนี้จนสำเร็จ?”
และยังถามอีกว่า
“ใครเป็นคนสร้างพระวิหารนี้บ้าง บอกชื่อมา”
แต่พระเนตรของพระเจ้าทรงอยู่กับเหล่าผู้ใหญ่ของยิว
เขาไม่ได้หยุดการก่อสร้าง
จนกระทั่งพวกนั้นส่งสารไปยังราชาดาริอัส  และพระองค์ก็ทรงตอบกลับมา