เอสรา 5-2 จดหมายฟ้องครั้งที่สอง

เอสรา 5:6-10

ต่อไปนี้เป็นสำเนาของสารที่ผู้ว่าการของอีกฟากของแม่น้ำชื่อทัทเทนัย
รวมทั้งเชธาร์โบเชนัย  กับ พวกของเขาที่อยู่อีกฟากของแม่น้ำ
ส่งไปทูลราชาดาริอัส
มีใจความว่า

Decree of Darius

ขอองค์ราชาดาริอัสจงทรงพระเจริญ

ข้าพระบาททั้งหลายขอทูลรายงานให้ทรงทราบว่า
พวกเราได้ไปยังยูดาห์  ที่พระวิหารของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
ตอนนี้ เหล่าคนทั้งหลายกำลังก่อสร้างพระวิหาร
พวกเขาใช้หินก้อนใหญ่ ๆ  บุผนังพระวิหารด้วยไม้
พวกเขาทำงานกันหามรุ่งหามค่ำ
ตอนนี้ อาคารพระวิหารกำลังคืบหน้าไปมาก

พวกเราถามคนที่มีอายุว่า
“ใครเป็นคนอนุญาตให้พวกเจ้าสร้างพระวิหารขึ้นใหม่ ?”
และยังได้ถามรายชื่อของคนทำงานมา
รายงานถวายพระองค์ด้วย ….

พวกเขาตอบเราอย่างนี้….