เอสรา 5-3 เนื้อความในจดหมาย

เอสรา 5:11- 17

และพวกเขาตอบเราดังนี้

“เราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน

เรากำลังสร้างพระวิหารใหม่ ซึ่งเคยมีมาก่อนหน้านี้
โดยราชายิ่งใหญ่แห่งอิสราเอลได้ทรงสร้างและทำสำเร็จด้วย
แต่บรรพบุรุษของเรา ได้ทำให้พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พิโรธ

King_reads_letter_1337-231

พระองค์จึงทรงมอบพวกเขาแก่ราชาเนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลน
ราชาเคลเดียองค์นี้ได้ทำลายพระวิหาร
และนำคนเป็นจำนวนมากไปเป็นเชลยในบาบิโลน

อย่างไรก็ตาม ในปีแรกที่ราชาไซรัสครองบาบิโลน
พระองค์ได้ทรงออกราชกฤษฎีกาให้สร้างพระวิหารขึ้นใหม่
พวกเครื่องใช้ทอง เงินในพระวิหารที่ราชาเนบูคัดเนสซาร์
ทรงยึดไปเก็บไว้ในวิหารเทพเจ้าของพระองค์ในบาบิโลน
ราชาไซรัสก็ทรงสั่งให้เอาออกมา

และส่งให้คนที่พระองค์ทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าการ ชื่อท่านเชชบัสซาร์
โดยทรงสั่งให้นำเครื่องใช้เหล่านี้ กลับมาไว้ที่พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม

และทรงให้เราสร้างพระวิหารในที่เดิม
ท่านเชชบัสซาร์จึงเข้ามาวางรากฐานพระวิหาร ในกรุงเยรูซาเล็ม
การก่อนสร้างก็ทำต่อมาจนทุกวันนี้ ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จ

ดังนั้น หากพระองค์ทรงเห็นดีด้วย ……..

ขอทรงสั่งให้มีการสืบค้นจดหมายเหตุของบาบิโลน
เพื่อหาหลักฐานที่ราชาไซรัสทรงสั่งให้สร้างพระวิหาร

ขอพระองค์ทรงวินิจฉัยเรื่องนี้