เอสรา 6-1 สืบค้นเอกสาร

เอสรา 6:1-5

ดังนั้น ราชาดาริอัส จึงทรงสั่งให้มีการสืบค้น

จดหมายเหตุที่เคยทำในบาบิโลน

โดยพวกเขาไปค้นที่หอเก็บเอกสาร

และในเมือง ….. ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นมีเดีย
พวกเขาก็ได้พบหนังสือม้วน ซึ่งมีบันทึกไว้ว่า

 

ในปีแรกของรัชสมัยราชาไซรัส
ราชาไซรัสได้ออกราชกฤษฎีกา
เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระวิหารของพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็ม

จงสร้างวิหารนั้นขึ้นมาใหม่

เป็นสถานที่ซึ่งจะมีการถวายเครื่องบูชา
และจงให้รากฐานของวิหารนั้นคงอยู่
ให้อาคารสูง 60  ศอก กว้าง 60 ศอก
มีหินใหญ่สามชั้น และชั้นหนึ่งเป็นไม้
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ให้ส่งจากพระคลัง

28-23

ยิ่งกว่านั้น  พวกภาชนะ เครื่องใช้ทองและเงิน
ซึ่งราชาเนบูคัดเนสซาร์ได้นำมาไว้ในบาบิโลนนั้น
ก็ให้ขนกลับไปไว้ใช้ในพระวิหารเยรูซาเล็ม
ให้วางไว้ในที่เดิมของมัน
จะต้องเอาภาชนะเหล่านี้กลับไปในพระวิหารของพระเจ้า