เอสรา 6-3 ฉลองพระวิหาร

เอสรา 6:13-18

ดังนั้น ทัทเทนัย ผู้ว่าราชการของอีกฟากของแม่น้ำ
รวมทั้งเชธาร์โบเซนัย และพรรคพวกของเขา

จึงปฏิบัติตามคำบัญชาของราชาดาริอัสอย่างขยันขันแข็ง
และผู้ใหญ่ของชาวยิวได้สร้างพระวิหาร
และได้ทำทุกอย่างสำเร็จตามคำพยากรณ์ของฮักกัยและเซคาริยาห์ ลูกชายอิดโด

พวกเขาสร้างพระวิหารเสร็จตามพระบัญชาของพระเจ้า
ด้วยราชกฤษฎีกาของราชาไซรัส

ราชาดาริอัส และราชาอารทาเซอร์ซีส ราชาแห่งเปอร์เซีย
และพระวิหารก็สำเร็จในวันที่สามของเดือนอาดาร์
ในปีที่หกของรัชสมัยราชาดาริอัส

และประชาชนอิสราเอล ปุโรหิต และเลวี
รวมทั้งประชากรทุกคนที่กลับมาจากเป็นเชลย
จึงได้ฉลองการถวายพระวิหารของพระเจ้าด้วยความยินดียิ่ง

jerusalem temple

พวกเขาถวายวัวผู้ 100 ตัว   แกะผู้ 200 ตัว
ลูกแกะ 400 ตัว  และถวายเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับอิสราเอล

 

และพวกเขาแต่งตั้งปุโรหิตตามกลุ่มต่าง ๆ
แบ่งหน้าที่ของเลวีในพระวิหารแห่งเยรูซาเล็ม
ตามที่ได้เขียนไว้ในหนังสือของโมเสส