เอสรา 8-1 เหล่าคนที่กลับมา

เอสรา 8:1-14

เอสรา 8-1

ต่อไป ก็เป็นรายชื่อของหัวหน้าตระกูลต่าง ๆ

และเป็นรายการสืบเชื้อสายที่เดินทางมากับข้าพเจ้าจากบาบิโลน
ในรัชสมัยของราชาอารทาเซอร์ซีส
(เพื่อน ๆ อย่าเพิ่งเบื่ออ่านนะครับ ชื่อเหล่านี้ น่าสนใจ และแปลกดีด้วย)

โดยมีคนจากเผ่าต่าง ๆ

back

จากตระกูลฟีเนหัส   คือเกอร์โชม
จากตระกูลอิธามาร์  คือดาเนียล
จากตระกูลของดาวิด คือฮัทธัช
จากตระกูลของเชคานิยาห์

จากตระกูลของปาโรช ก็มีเศคาริยาห์ พร้อมกับชายลงทะเบียนอีก 150 คน

จากตระกูลของปาหัทโมอับคือ เอลีโฮเอนัย ซึ่งเป็นลูกชายของเศราหิยาห์ พร้อมกับชายอีก 200 คน

จากตระกูลของศัทธู ก็มีเชคานิยาห์ ลูกชายของยาฮาซีเอล พร้อมกับชายอีก 300 คน
จากตระกูลของอาดิน คือเอเบด ลูกชายของโยนาธาน พร้อมกับชายอีก 50 คน
จากตระกูลของเอลาม คือเยชายาห์ ลูกชายของอาธาลิยาห์ พร้อมกับชายอีก  70 คน

จากตระกูลของเชฟาทิยาห์ คือเศบาดิยาห์ ลูกชายของมิคาเอล มาพร้อมกับชายอีก 80 คน

จากตระกูลของโยอาบ  มีโอบาดีย์ ลูกชายของเยฮีเอล และชายอีก 218  คน
จากตระกูลของบานี  ก็คือ เชโลมิท ลูกชายของโยสีฟิยาห์ และชายอีก 160  คน
จากตระกูลของเบบัย ก็มีเศคาริยาห์ บุตรของเบบัย พร้อมกับชายอีก  28 คน
จากตระกูลของอัสกาส ก็มีโยฮานัน ลูกชายของฮักคาทาน พร้อมกับชายอีก 110  คน

จากตระกูลของอาโดนิคาม พวกนี้เดินทางมาทีหลัง คือ เอลีเฟเลท เยอูเอล และเชไมยาห์ พร้อมกับชายอีก 60 คน

จากตระกูลของบิกวัย มีอุธัย และศัคเคอร์ พร้อมกับคนอีก 70 คน

 

เพื่อน ๆ ครับ คนเหล่านี้เป็นหัวหน้าตระกูลที่กลับมาพร้อมกับท่านเอสรา

แน่นอน ต้องเป็นผู้นำสำคัญที่ช่วยให้พวกเขามีพลังขึ้นในการสร้างพระวิหาร และสร้างเมืองใหม่
ลองนับดูซิครับว่า มีประมาณกี่คน