เอสรา 8-5 งานที่คืบหน้า

เอสรา 8:31-36

แล้ววันที่ 12  เดือนที่ 1 เราก็เดินทางจากแม่น้ำอาหะวา มุ่งหน้าไปยังเยรูซาเล็ม

พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือพวกเรา

พระองค์ทรงปกป้องเราจากศัตรูและโจรที่คอยซุ่มทำร้ายตามทาง

เรามาถึงเยรูซาเล็ม และอยู่ที่นั่น  3 วัน

วันที่สี่ เริ่มจากที่พระวิหาร  เราได้ชั่งเงินและทอง
เพื่อมอบให้กับ ปุโรหิตเมเรโมท ลูกชายของอุริยาห์
พร้อมกับเอเลอาซาร์ลูกชายฟิเนหัส
พร้อมกับคนเลวีคือ  โยซาบัท ลูกชายเยชูอา และ โนอัดยาห์ ลูกชายบินนุย

พวกเขานับและชั่งน้ำหนักทุกอย่าง และบันทึกเอาไว้ด้วย

05_Ezra_JPEG_1024

 

ภาพเอื้อเฟื้อจาก Free Bible images.org

ในเวลานั้น คนที่ถูกจับไป  คนที่กลับมาจากการเป็นเชลย
ก็ได้ถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระเจ้าแห่งอิสราเอล
เป็นวัวผู้ 12 ตัวเพื่อคนอิสราเอลทั้งปวง
เป็นแกะผู้ 96 ตัว

เป็นลูกแกะอีก 77 ตัว
และยังถวายเครื่องบูชาไถ่บาปเป็นแพะผู้  12  ตัว
ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องเผาบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

พวกเขายังได้นำบัญชาของพระราชาไปยังเสนาบดี
และผู้ครองแคว้นต่าง ๆ อีกฟากของแม่น้ำ
ทำให้พวกเขาได้คนเข้ามาช่วยในการสร้างพระวิหารเพิ่มเติม