เอสรา 9-1 สิ่งที่ทำให้เอสราตะลึง

เอสรา 9:1-4

หลังจากที่ได้ทำเรื่องต่าง ๆ สำเร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาหาข้าพเจ้ากล่าวว่า
“คนอิสราเอล  ปุโรหิต และเลวี ไม่ได้แยกตัวพวกเขา
ออกจากประชาชนที่ทำสิ่งอันน่ารังเกียจซึ่งอยู่ในแผ่นดิน
คนเหล่านั้นคือ
คนคานาอัน ฮิทไทต์ เปริสซี และเยบูส  คนอัมโมน คนอียิปต์ และคนอาโมไรต์

 

สิ่งที่พวกเขาทำก็คือ เอาลูกสาวของคนเหล่านี้มาเป็นภรรยา
และให้ลูกชายของตนเองด้วย
ดังนั้น เชื้อสายอันบริสุทธิ์ก็ถูกผสมไปกับเหล่าคนที่อยู่ในแผ่นดิน
และเรื่องนี้ คนที่ทำบาปหนักมากที่สุดคือคนที่เป็นผู้ปกครองและเหล่าหัวหน้า”

ezra 9 - 3 i rent my garment and my mantle

เมื่อได้ยินเช่นนั้น ข้าพเจ้าก็ฉีกเสื้อของตนเองและทึ้งผม
ทึ้งหนวดเคราของข้าพเจ้าเอง นั่งนิ่งตะลึงหวาดผวา

แล้วบรรดาคนที่ตัวสั่นเพราะพระคำของพระเจ้าแห่งอิสราเอล
เพราะความไม่สัตย์ซื่อของเหล่าคนที่กลับมาจากการเป็นเชลย
ก็มาอยู่ล้อมรอบข้าพเจ้า ในขณะที่ข้าพเจ้านั่งตะลึงอยู่จนกระทั่งถึงเวลา ถวายเครื่องบูชาเวลาเย็น