เอสรา 9-4 คำอธิษฐานของเอสรา 3

9:13-15

และหลังจากที่พระเจ้าทรงให้หลายอย่างเกิดขึ้น
เพราะความบาป และความผิดที่ยิ่งใหญ่ของเรา
เราก็เห็นว่า พระเจ้าของเราได้ทรงลงโทษเรา
น้อยกว่าโทษที่เราสมควรจะได้รับ
และพระองค์ยังได้ประทานให้มีคนเหลืออยู่อย่างที่เห็น
แล้วเราจะละเมิดคำบัญชาของพระองค์อีกครั้ง
และแต่งงานปนเปไปกับเหล่าคนที่ทำสิ่งซึ่งน่าเกลียดน่าชังอย่างนั้นหรือ ?

Ezra-9-Ezra-Kneels-in-Prayer-m
พระองค์จะไม่ทรงโกรธเราจนกระทั่งทรงเผาผลาญเรา
เพื่อว่าจะไม่มีคนที่เหลืออยู่ ไม่มีใครที่หนีไปได้หรือ?
โอ… องค์พระผู้เป็นเจ้า  พระเจ้าแห่งอิสราเอล
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้เที่ยงตรง
เพราะว่า พวกเราเป็นคนที่พระเจ้าให้เหลืออยู่ ที่ได้หนีรอดมาได้อย่างที่เป็นทุกวันนี้
ดูเถิด เราอยู่ต่อพระพักตร์ของพระองค์พร้อมกับความผิดของเรา
.. เพราะไม่มีใครจะยืนอยู่ต่อพระพักตร์ของพระองค์ได้เพราะเหตุเหล่านี้ “