เอสรา1-2 คนที่พระเจ้าทรงเร้าใจ

เอสรา 1: 5-11

แล้วเหล่าหัวหน้าครอบครัวของเผ่ายูดาห์ เบนยามิน  ทั้งปุโรหิต และเลวี

ทุกคนที่พระเจ้าทรงเร้าใจให้ไปสร้างพระวิหารในเยรูซาเล็ม
และทุกคนที่อยู่กับพวกเขาต่างก็ช่วยโดยจัดหาเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ทำด้วยเงิน ทอง
และข้าวของ ฝูงสัตว์   ภาชนะอันมีค่า นอกเหนือจากของที่ให้ด้วยความสมัครใจ

ไซรัส ราชาแห่งเปอร์เซีย ประทานเครื่องใช้ต่าง ๆ ของพระวิหาร
ที่เนบูคัดเนสซาร์ได้นำมาจากเยรูซาเล็ม และเอาไปเก็บไว้ในวิหารเทพเจ้า

Ezra 1 6 - Returning from captivity-2

ไซรัส ราชาแห่งเปอร์เซีย ได้ให้ขุนคลังคือ มิทเรดาท
นำของเหล่านี้ มาส่งให้กับเชชบัสซาร์ซึ่งเป็นหัวหน้าของคนยูดาห์
ของดังกล่าวมีรายการดังนี้
ชามทองคำ    30 ใบ   ชามเงิน   1000 ใบ
กระทะเงิน    29   ใบ    อ่างทองคำ   30 ใบ
อ่างเงิน       410  ใบ   เครื่องใช้อื่น ๆ อีก 1000 ชิ้น

 

โดยเท่ากับเครื่องใช้ทองและเงินรวมเป็น 5400  ชิ้น
เมื่อเหล่าเชลยออกจากบาบิโลน มุ่งหน้ามายังเยรูซาเล็ม
เชชบัสซาร์ก็นำของเหล่านี้ไปด้วย