แนะนำท่านเยเรมีย์

จากท่านอิสยาห์ผู้ที่คอยตักเตือน เรียกร้องให้คนอิสราเอลกลับมาหาพระเจ้า พระองค์ก็ยังทรงส่งคนของพระองค์มาอย่างไม่ขาดสาย   คราวนี้ ในรัชสมัยของราชาโยสิยาห์ พระเจ้าทรงเรียกเยเรมีย์ให้เป็นปากเป็นเสียงให้พระองค์

ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้คือท่านเยเรมีย์เอง โดยมีอาลักษณ์คนหนึ่ง  เป็นผู้ช่วยของท่านคอยบันทึกสิ่งต่าง ๆ ให้ และท่านเองก็ได้ตรวจสอบสิ่งที่เขาบันทึกลงไป
เหตุการณ์ต่าง ๆ สมัยที่เยเรมีย์เริ่มทำงานนั้น
เราอ่านได้จากเรื่องราวของราชาโยสิยาห์ ในหนังสือ 2 พงศ์กษัตริย์ 22-25 และ 2 พงศาวดารกษัตริย์ 34-36
เยเรมีย์นั้น อยู่ในสมัยของราชาโยสิยาห์ (เริ่มปีที่ 13 ของการครองราชย์)
ราชาเยโฮอาหัส
ราชาเยโฮยาคิม
ราชาเยโฮอาคิน
และราชาเศเดคียาห์ ในปี 586 ก่อนคริสตศักราช

Tanjeremiah

 

ภาพวาดโดย ไมเคิล แอนเจลโล เสร็จเมื่อค.ศ. 1512

สิ่งที่ท่านเยเรมีย์กล่าวถึงและย้ำแล้วย้ำอีกใน 40 ปีของท่านก็คือ
• ความบาปของคนอิสราเอลในเรื่องของการไหว้รูปเคารพและบาปอื่น ๆ
• การบุกของศัตรูที่พระเจ้าทรงเป็นผู้ส่งมาเอง
• เหตุการณ์ในการจับเป็นเชลย
• ความเสียหาย วิบัติที่จะเกิดขึ้น