แนะนำนาฮูม

นาฮูม
จำเล่มโยนาห์ได้ไหม…มีการกล่าวถึงเมืองนีนะเวห์อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งเขียนในศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตศักราช นาฮูมเขียนขึ้นราว ๆ สมัยของราชาโยสิยาห์ ปี 622 ก่อนคริสตศักราช นาฮูมพูดถึงเมืองนีนะเวห์เช่นกัน ครั้งโยนาห์นั้น ชาวเมืองนีนะเวห์กลับใจ พระเจ้าจึงทรงไม่ลงโทษพวกเขา แต่ร้อยปีต่อมา พวกเขากลับตกในความชั่วอีก นาฮูมได้ชักชวนให้เขากลับใจ คราวนี้ เขาไม่ยอมกลับใจ
อิสราเอลเองได้ทำผิดต่อพระเจ้าอย่างมาก จนกระทั่งพระเจ้าทรงใช้อัสซีเรียเข้ามาโจมตีสะมาเรียจนยับเยิน ในปี 722 ก่อนคริสตศักราช อัสซีเรียได้นำคนอิสราเอลไปเป็นเชลย แต่ถึงแม้ว่า พระเจ้าจะทรงใช้อัสซีเรียมาจัดการคนของพระองค์ มิได้หมายความว่า อัสซีเรียจะทำอะไรตามใจตนเองได้ หากเขาทำผิดก็ต้องว่าไปตามผิด ดังนั้นอัสซีเรียที่ล่วงละเมิดจึงต้องเจอกับพระพิโรธของพระเจ้าเช่นกัน
เมืองนีนะเวห์มิได้เป็นเมืองเดียวในโลกโบราณที่เจอกับการพิพากษาของพระเจ้า แต่เมืองนี้เป็นเหมือนต้นแบบว่า ทุกแห่งที่มีความชั่วร้ายเกิดขึ้น ก็จะต้องถูกพระเจ้าพิพากษาลงโทษ และพระเจ้าทรงเป็นผู้แก้แค้นแทนคนของพระองค์ที่ถูกกดขี่ข่มเหง
เพื่อน ๆ ครับ ดูเหมือนว่า พระเจ้าทรงโกรธเกรี้ยวกับมนุษย์มาก แต่หากเราก้าวเข้าไปในโลกที่พระคัมภีร์กล่าวถึง และเห็นความชั่วร้ายที่เกิดขึ้น ความอยุติธรรม และการกดขี่คนยากจน กดขี่ลูกกำพร้า และทำร้ายผู้หญิงด้วยวิธีการต่าง ๆ   เราจะรู้สึกโกรธเช่นกัน


เมื่อพระเจ้าทรงเตือนว่าจะมีการลงโทษ คนที่ได้รับการเตือนจะต้องรีบเปลี่ยนชีวิต มีชีวิตที่บริสุทธิ์ ไม่ใช่ทำอะไรตามใจ คิดแค่ว่าคนอื่นไม่เดือดร้อนจะทำอะไรก็ได้ จริง ๆ แล้ว ไม่ว่าเราทำอะไร มันส่งผลกระทบให้คนรอบข้างเราทั้งนั้น
เรื่องของนาฮูม แม้เป็นเรื่องของโลกโบราณ แต่มันสอนเราให้รีบมีชีวิตใหม่ในพระเยซู พระเยซูคริสต์ทรงรับโทษบาปแทนพวกเราไปแล้วที่ไม้กางเขน แต่หากเราไม่เชื่อวางใจ และมอบชีวิตแด่พระองค์ การรับโทษบาปนั้นกลายเป็นโมฆะ