แนะนำมีคาห์

มีคาห์  กล่าวคำของพระเจ้าในสมัยราชาโยธาม อาหัส และเฮเซคียาห์แห่งยูดาห์    เขาจดจ่อไปที่เรื่องอาณาจักรอัสซีเรีย  ซึ่งนับเป็นศัตรูสำคัญในสมัยของกษัตริย์ทั้งสาม  ประมาณปี 730 ก่อนคริสตศักราช อัสซีเรียมุ่งมาที่อิสราเอล  ส่วนช่วงปี 700 ปีก่อนคริสศักราชนั้น ก็หวนมาที่ยูดาห์ด้วย

มีคาห์จะกล่าวย้ำเตือนให้กลับใจ บอกล่วงหน้าว่า ประเทศชาติจะวิบัติอย่างไร  แต่ดูเหมือนเหล่าปุโรหิต ผู้นำทางจิตวิญญาณกลับไม่สนใจ คิดว่า ไม่มีภัยใดจะเกิดขึ้นได้  ถึงอย่างนั้นมีคาห์ยังยืนกรานถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น แม้กระทั่งภูเขาศิโยนที่พวกเขาคิดว่า ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ก็ไม่อาจต้านทานศัตรูได้

ใครจะรู้ ที่มีคาห์ได้มีโอกาสนานมากถึงสามรัชกาลนั้น อาจเป็นเพราะพระเจ้าทรงประสงค์ให้พวกเขากลับใจ  แม้ว่าพระองค์จะทรงนำวิบัติเหล่านั้นมาเอง  และถึงแม้ว่า ในช่วงมีคาห์ ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับยูดาห์ แต่ในที่สุด ประมาณ 586 ปีก่อนคริสตศักราช ยูดาห์ก็ล่มสลายจากการโจมตีของบาบิโลน

หนังสือมีคาห์มีการกล่าวถึงทั้งพระเมตตา และพระพิโรธของพระเจ้าสลับกันไป  แม้ว่าพระองค์จะทรงกริ้วยิ่งนัก  แต่ก็ทรงระลึกถึงพระเมตตาของพระองค์เสมอ
อีกอย่างที่เราน่าจะรู้คือ มีคาห์กับอิสยาห์พูดสิ่งที่คล้ายกันมาก