แนะนำโอบาดีห์

หนังสือโอบาดีห์เล่มนี้ ไม่เหมือนกับโยเอล อาโมสและโฮเชยาที่ผ่านมา เพราะพระเจ้ากำลังตรัสกับชาวเอโดม …
เรื่องที่พูดถึงนั้น เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ระหว่างอิสราเอลกับเอโดม
ย้อนอดีตกลับไปสมัยยาโคบกับเอซาว สองพี่น้องฝาแฝด ยาโคบมีลูกหลานเป็นอิสราเอล แต่เอซาวนั้นมีลูกหลานเป็นเอโดม ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ทางใต้ของแผ่นดินอิสราเอล แทนที่พวกเขาจะช่วยให้อิสราเอลได้ผ่านวิกฤติได้ พวกเขากลับคุยทับเมื่อชนชาติอิสราเอลกำลังต้องการน้ำใจจากพวกเขา

คำว่า “โอบาดีห์ “ ชื่อของผู้กล่าวคำคนนี้ แปลว่า “ผู้รับใช้ของพระเจ้า เราไม่ทราบแน่ชัดว่าหนังสือนี้อยู่ในยุคใด แต่จากเนื้อหา คงเป็นหลังจากการกลับมาจากการเป็นเชลยในบาบิโลน

ในยามที่เนบูคัดเนสซาร์ กษัตริย์แห่งบาบิโลนได้เข้ามาบุกยูดาห์ ทำลายเมืองเยรูซาเล็ม รวมทั้งพระวิหารของพระเจ้านั้น แทนที่เอโดมจะช่วยเหลือคนอิสราเอลซึ่งก็เป็นญาติพี่น้องกันมาตั้งแต่ต้น พวกเขากลับส่งคนที่พยายามหนีไปให้เนบูคัดเนสซาร์ แถมยังได้สังหารอีกหลายคนที่กำลังเดือดร้อน
การกระทำเช่นนี้พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยเป็นอย่างยิ่ง การไม่ช่วยเหลือคนที่กำลังทุกข์ยาก แต่แถมยังซ้ำเติม เป็นการกระทำที่พระเจ้าจะทรงแก้คืน
พระเจ้าทรงพอพระทัยที่เราจะช่วยเหลือเพื่อนบ้าน และพี่น้องที่เผชิญความยากลำบาก…..นี่เป็นสิ่งที่พระองค์ทำให้เราเห็นชัดเจนจากหนังสือโอบาดีห์เล่มนี้