โยนาห์ 2-1

จากท้องเจ้าสัตว์ทะเลตัวมหึมา โยนาห์ได้ทูลอธิษฐานต่อพระเจ้า กล่าวว่า
“ข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระเจ้า จากความทุกข์ยาก และพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์
จากที่ลึกแห่งแดนคนตาย ข้าพระองค์ร้องหาพระองค์ และพระองค์ทรงยินเสียงของข้าพระองค์
เพราะพระองค์ทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ลงมาในที่ลึก ลงมายังก้นบึ้งของทะเล
และน้ำก็ท่วมข้าพระองค์ ทั้งคลื่น และคลื่นลมผ่านข้าพระองค์ไป
และข้าพระองค์กล่าวว่า ข้าพระองค์ถูกไล่ออกมาจากสายพระเนตรของพระองค์
แต่ข้าพเจ้าจะยังมองไปยังพระวิหารบริสุทธิ์ของพะรองค์
น้ำก็ท่วมทับข้าพระองค์ เพื่อจะเอาชีวิตของข้าพระองค์ไป ที่ลึกล้อมรอบข้าพระองค์
สาหร่ายก็พันศีรษะของข้าพระองค์

โยนาห์คร่ำครวญร้องหาพระเจ้าจากที่ลึกของทะเล เขามีอากาศหายใจจากท้องเจ้าสัตว์ยักษ์.
นี่มันเรือดำน้ำโบราณของแท้เลยนะ!

ที่เขากล่าวว่าจากแดทนคนตายนั้น. หมายความว่ามัันเหมือนกับตายไปแล้ว!
เขารู้ชัดว่า การที่เขาอยู่ในสภาพเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่พระเจ้าทรงให้เกิดขึ้น. โยนาห์เข้าใจแล้วว่า ไม่มีทางหนีพระเจ้าพ้น