โอบาดีห์ 1

นี่เป็นสิ่งที่โอบาดีห์เห็น
พระเจ้าตรัสถึงเอโดมว่า  :  เราได้ยินรายงานจากพระเจ้า  และมีผู้สื่อสารถูกส่งออกไปตามชาติต่าง ๆ  กล่าวว่า “ลุกขึ้นเถิด  ให้เราลุกขึ้นทำสงครามต่อต้านเอโดม”

“ดูเถิด เราจะทำให้เจ้าเป็นประเทศเล็ก ท่ามกลางชาติทั้งหลาย  เจ้าจะถูกดูหมิ่นเหยียดหยามอย่างที่สุด  เอโดมกำลังพองตัว  แต่พระเจ้าจะทรงทำให้เขากลายเป็นคนเล็กน้อย  ท่ามกลางชาติในแถบอัฟริกาเหนือ และทางเอเชียตะวันตก…ซึ่งเป็นชาติที่อยู่ใกล้เคียง

ความยะโสในใจของเจ้า หลอกเจ้าเอง  เจ้าซึ่งอาศัยอยู่ตามหลืบหิน ที่อาศัยของเจ้านั้นสูงส่ง  เจ้ากล่าวในใจของตัวว่า “ใครจะมากระชากเราลงไปยังพื้นดินได้?”

ภาพจาก http://ancientneareast.tripod.com/Edomites.html

แม้ว่าเจ้าจะบินทะยานสูงยิ่งดั่งนกอินทรี  แม้ที่พักของเจ้าจะอยู่บนดวงดาว  แต่เราจะนำเจ้าลงมาจากที่นั่น   พระเจ้าประกาศดังนั้น  ที่อาศัยบางแห่งในเอโดมสูงถึง 600 ฟุตเหนือน้ำทะเล   เขาจึงคิดว่า ไม่มีใครอาจมาโจมตีพวกเขาได้แน่นอน    แต่พระเจ้าทรงบอกล่วงหน้าว่า เขาจะต้องลงมาแน่นอน

หากโจรเข้ามาหาเจ้า  และปล้นในเวลากลางคืน  เจ้าจะถูกทำลายขนาดไหน พวกเขาจะไม่ปล้นจนพอใจหรือ?   เมื่อใดก็ตามที่เอโดมจะถูกปล้น  พวกเขาจะโดนริบข้าวของไปจนไม่เหลืออะไรเลย

หากคนเก็บองุ่นมาหาเจ้า  พวกเขาจะไม่ทิ้งองุ่นไว้บ้างหรือ?

จำได้ไหมว่า เอซาวถูกช่วงชิงทรัพย์สมบัติของเขาไปอย่างไร

พันธมิตรของเจ้าก็ขับไล่เจ้าไปจนถึงเขตแดน   ผู้ที่มีสันติกับเจ้าก็หลอกลวงเจ้า และพวกเขาก็ชนะเจ้า   คนที่กินอาหารของเจ้าได้วางกับดักไว้ใต้เจ้า  เจ้าไม่รู้ตัวเลย

และในวันนั้น เราจะไม่ทำลายคนมีปัญญาของเอโดมหรือ?  พระเจ้าทรงประกาศ

เทมานเอ๋ย  คนกล้าของเจ้าจะขวัญหนีดีฝ่อ  จนกว่าทุกคนจากภูเขาแห่งเอซาวจะถูกสังหารสิ้น