ได้ขอบพระคุณเสมอ

6 มิถุนายน 2012

และถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟังเรา
ไม่ว่าเราจะทูลขอสิ่งใด
เราก็รู้ว่า
เราจะได้รับสิ่งที่เราทูลขอนั้น
จากพระองค์​
ถอดความจาก 1 ยอห์น 5:15