ผู้บุกรุกจากตะวันตก ๑๒-๑

2 พงศาวดาร 13:1-6

เมื่อราชาเรโหโบอัมมีประเทศที่เข้มแข็ง  เศรษฐกิจดี การเมืองมั่งคง  ผู้คนอยู่กันอย่างมีสันติสุข  …ปีแรก  ปีที่สอง ปีที่สาม ยังไม่เป็นไร  แต่ปีที่สี่   ราชาเรโหโบอัมก็เริ่มทอดทิ้งพระเจ้า!  น่าเสียดาย…. น่าเสียดายมาก

แล้วในปีที่ห้า  ราชาแห่งอียิปต์คือ ฟาโรห์ชิชักได้เข้ามาตีกรุงเยรูซาเล็ม      ฟาโรห์องค์นี้ไม่ได้นำแค่คนอียิปต์มา  แต่ได้ชักชวนประเทศอื่น ๆ เข้ามาด้วย    ทรงแน่ใจว่า จะเอาชนะราชาเรโหโบอัมได้อย่างแน่นอน

มีรถรบ 1200 คัน   พลม้า 60,000 คน  ทหารเดินเท้าจากลิเบีย สุคีอิม เอธิโอเปียมากมายจนนับไม่ถ้วน

ฟาโรห์ชิชัก โจมตีเมืองป้อมชายแดนแล้วค่อย ๆ รุกเข้ามาถึงกรุงเยรูซาเล็ม  ทางเปิด  โล่ง  สะดวกจริง ๆ   ตีเมืองไหนก็ราบเป็นหน้ากลอง

ภาพฟาโรห์ชิชักทำลายศัตรู จากปิรามิดอามุน เมืองคาร์นาคในอียิปต์

ราชาเรโหโบอัมตกพระทัยมาก ๆ  ไม่สามารถต่อสู้ศัตรูได้เลย อะไรกันนี่ ก็สร้างเมืองป้อมอย่างแข็งแรง  ส่งผู้บัญชาการทหารออกไป  พวกเขาทำอะไรกันอยู่   นี่ไม่สนใจที่จะป้องกันประเทศกันเลยรึอย่างไร….

ประชุม ! รีบเรียกประชุมผู้ใหญ่   เจ้านายแห่งยูดาห์ในกรุงเยรูซาเล็ม  ด่วน!

ราชาเรโหโบอัม พร้อมกับเจ้านาย   ทหาร  มารวมตัวกันอย่างรวดเร็ว…  และคนสำคัญที่สุดคือ ท่านเชไมอาห์ ผู้กล่าวคำของพระเจ้า

“ทำไมพวกเราจึงพ่ายแพ้น่าอายเช่นนี้?”

“นั่นซิ   จริง ๆ  เราก็เตรียมตัวพร้อมนี่นา”

แต่ท่านเชไมอาห์กล่าวว่า

“พระเจ้าตรัสดังนี้…. เจ้านะ  ได้ละทิ้งเรา   เราจึงละทิ้งเจ้าให้อยู่ในกำมือของฟาโรห์ชิชัก”

“โอ… อย่างนี้นี่เอง”  เจ้านายคนหนึ่งเข้าใจทันที   เขาเห็นที่ราชาเรโหโบอัมหันไปกราบไหว้เทวรูปต่าง ๆ ตามที่สูง  มันเป็นเทวรูปที่มเหสี และสนม นางห้ามของราชาซาโลมอนเอาเข้ามาในประเทศ  พระเจ้าจึงทรงให้ศัตรูมีชัยชนะเหนือพวกเขา   เห็นชัด ๆ ว่า พระเจ้าไม่ได้ทรงอยู่ฝ่ายเขา

“เราจะปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้ไม่ได้…. ”

“ข้าผิดไปแล้ว”  ราชาเรโหโบอัมก็เข้าพระทัยเช่นกัน

ทั้งเจ้านาย  ทหาร และพระราชาต่างถ่อมตนลงกล่าวว่า

“พระเจ้าทรงทำสิ่งที่เที่ยงธรรมแล้ว”….

แปลก…. พวกเขายอมรับทันทีว่า ที่เขาแพ้เพราะเขาห่างเหินและปฏิบัติต่อพระเจ้าอย่างไม่ถูกต้อง

พระเจ้าทรงเห็นจากเบื้องบน

พระองค์จะทรงทำกับเขาอย่างไรต่อไป?