1 กุมภาพันธ์ 2017 ไม่บอกมาก่อน

ที่ไม่ได้บอกเรื่องนี้แต่ต้น เป็นเพราะเรายังอยู่กับเจ้า

ถอดความจากยอห์น16:4ข

john16-4b-6-Daily2017_2_1