1 ตุลาคม 2013 อธิษฐานในที่สงบ

แต่พระเยซูมักจะทรงออกไปอยู่ที่สงบ
เพื่อจะอธิษฐาน 

ถอดความจากลูกา 15:16

Daily2013_10_1-1

ชายโรคเรื้อน ดีใจที่สุดในโลก
เขาใจกล้ามาขอพระเยซูช่วย และพระองค์ก็ทรงให้ตามที่เขาขอ

มหัศจรรย์!!  ยอดเยี่ยม!!

แต่พระเยซูตรัสกับเขาว่า
“เจ้าไม่ต้องเที่ยวไปบอกใคร ๆ ว่าเจ้าหายโรค”
“ทำไมล่ะขอรับ  นี่เป็นสิ่งดีที่สุดในชีวิตของกระผม?”

“เจ้าต้องไปหาปุโรหิต เพื่อไปแสดงตัวกับปุโรหิต ให้ตรวจเจ้า
ทำตามที่ท่านโมเสสสั่งเอาไว้
แล้วก็ถวายเครื่องบูชา เพราะเจ้าได้รับการชำระ …
คราวนี้ก็จะเป็นการพิสูจน์ว่าเจ้าหายโรคแล้ว ”
“ขอรับ”  เสียงของเขาอ่อยลง
เขาดีใจมาก อยากบอกให้โลกรู้ แต่พระเยซูกลับทรงห้าม

Daily2013_10_1-2ต่..กลับกลายเป็นว่า
ข่าวการหายจากโรคเรื้อนนั้น แพร่กระจายไปทั่วเมือง
คนมากมายตามหาพระเยซู อยากทั้งฟังคำสอน
ทั้งจะได้รับการรักษาโรค..

แต่

พระเยวูมักจะทรงออกไปอยู่ในที่สงบ เพื่ออธิษฐาน……