1 ตุลาคม 2014 สองคนที่แตกต่าง

“เราบอกเจ้าตามจริงว่า
วันนี้ เจ้าจะได้ไปอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษม”

ถอดความจากลูกา 23:43

Daily2014_10_1

อาชญากรที่ถูกแขวนอยู่บนกางเขนคนหนึ่ง หันมาด้วยความโกรธ
“ท่านเป็นพระคริสต์ ผู้ช่วยให้รอดมิใช่หรือ?
ถ้าเป็นจริง ก็ช่วยตัวเอง และช่วยเราด้วย!”

แต่ชายอีกคนที่อยู่อีกข้างกล่าวว่า
“เจ้าไม่เกรงกลัวพระเจ้ารึ?
เจ้าเองโดนโทษครั้งนี้ก็คดีเดียวกัน
และเราก็ถูกลงโทษสมกับที่เราได้ทำผิด
แต่ท่านผู้นี้ ไม่ได้ทำผิดสิ่งใดเลย”
แม้แต่อาชญากรยังรู้ว่า พระเยซูไม่ได้ผิดอย่างที่ทรงถูกกล่าวหา!

เขาหันมาหาพระเยซู   และร้องขอพระองค์ว่า
“ท่านเยซูขอรับ  ขอทรงคิดถึงกระผม
เมื่อพระองค์ทรงเข้าไปยังอาณาจักรของพระองค์ด้วยนะขอรับ”
พระองค์ทรงมองเขา ตรัสจากไม้กางเขนว่า
“เราบอกเจ้าตามความจริงว่า วันนี้ เจ้าจะได้ไปอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษม”