1 ตุลาคม 2016 มีน้อยก็ดี

มีน้อยแต่ได้ยำเกรงพระเจ้า

ก็ดีกว่ามีมากมาย แต่วุ่นวายไปด้วย 

ถอดความจาก สุภาษิต 15:16

IMG_6419