1 พฤศจิกายน 2017 บัลลังก์ดาวิด

พระเจ้าจะประทานบัลลังก์ของดาวิด

ผู้เป็นบรรพบุรุษ แก่พระบุตร

ถอดความจาก ลูกา 1:32

Luke1 32-33