1 พฤษภาคม 2013 คริสเตียนกับความทุกข์

เมื่อเรามาถึงเยรูซาเล็ม พี่น้องต่างรับรองเราด้วยความยินดี

วันรุ่งขึ้น เปาโลกับเราทั้งหลาย

จึงเข้าไปหายากอบ และเหล่าผู้ปกครองก็อยู่กันพร้อมหน้า

ถอดความจาก กิจการ 21:17-18
 Daily2013_5_1-1

เมื่อคริสเตียนไปที่ไหน ก็มักจะต้องตามหากัน พบกัน และคุยกันเรื่องของพระเจ้า

วันนั้นที่เปาโลพบกับยากอบ ต่างได้คุยกันถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ

ระหว่างทางที่เปาโลกับกลุ่มของท่านได้ออกไปประกาศพระนามพระเยซู

Daily2013_5_1-2

ที่ ๆ เปาโลเดินทางไปนั้น ท่านได้เจอกับทั้งคนที่ต้อนรับ และคนที่เกลียดชัง

ที่แน่ ๆ คือ มีคนมากมายที่พยายามกำจัดท่านเปาโล

มีการก่อความวุ่นวายตามเมืองต่าง ๆ ที่ท่านเดินทางไป

แค่ท่านเปาโลที่เดินทางไปแล้วไม่นานก็ออกมายังถูกข่มเหง

บางครั้งท่านถูกคนเอาหินขว้าง

และที่แน่ ๆ คือ พี่น้องคริสเตียนท้องถิ่นยิ่งถูกข่มเหงยิ่งกว่านั้นอีก