1 พฤษภาคม 2016 ฉันไม่กลัว

แม้ฉันจะเดินไปตามหุบเขาเงาความตาย

ฉันไม่กลัวอันตรายใด

ถอดความจากสดุดี 23:4