1 พฤษภาคม 2019 คนเช่าสวนจอมโกง

เจ้าของสวนจะมากวาดล้างชาวสวนพวกนี้

แล้วเอาสวนนั้นให้กับคนอื่น

ถอดความจาก ลูกา 20:16

Lukemobile20v16-17