1 มกราคม 2018 คลังใจ

ปีใหม่แล้ว เราทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น และเก็บสิ่งดีๆ ไว้ในใจ เพื่อให้เป็นกำลังใจในปีที่จะก้าวต่อไป

มารีย์ เก็บเรื่องทั้งหมดนี้ไว้ในใจ

ถอดความจาก ลูกา 2:51

Luke2 51