1 มิถุนายน 2018 อยู่กันเยอะแยะ

ประชาชนจากเมืองต่าง ๆ ก็พากันมาเฝ้าพระเยซู

ถอดความจากลูกา 8:4

Luke-8-3-4