1 มีนาคม 2016 พระคำมีชีวิต

ในพระคำนั้น มีชีวิต  ชีวิตนั้นเป็นแสงสว่างของมนุษย์

ถอดความจาก ยอห์น 1:4

john-1-4-5Daily2016_3_1