1 มีนาคม 2019 จะพบความเชื่อไหม?

เราขอบอกเจ้าว่า พระองค์จะประทานความยุติธรรม ให้แก่เขาโดยเร็ว

ถอดความจาก ลูกา 18:8

LukeMobile18v8