1 เมษายน 2017 พระเจ้านั้นซื่อตรง

พระเจ้าผู้ทรงเรียกเธอนั้น ทรงซื่อสัตย์

และจะทรงทำตามที่ได้ตรัสไว้

ถอดความจาก 1 เธสะโลนิกา 5:24

ฟังเพลง คลิกที่รูป

Gfaithful