10 กันยายน 2016 ความสุขในพระเจ้า

ชิมดูสิ  แล้วจะรู้ว่าพระเจ้าทรงดีเพียงไร

ผู้ที่มาหลบภัยในพระองค์ก็มีความสุข

ถอดความจาก สดุดี 34:8

???????????????????????????????