10 กุมภาพันธ์ 2017 ทุกข์หนัก ดีใจสุด

 แต่เมื่อลูกออกมาแล้ว เธอก็ไม่คิดถึงความเจ็บปวดนั้นอีก 

เพราะดีใจเห็นเขาเกิดมาในโลก 

ถอดความจาก ยอห์น 16:21

john16-21-Daily2017_2_10