10 กุมภาพันธ์ 2018 ผู้ลิขิต

พระเจ้าทรงลิขิตย่างเท้าของคน

และคนใดเล่าจะเข้าใจทางของตนได้ 

ถอดความจาก สุภาษิต 20:24

???????????????????????????????