10 ตุลาคม 2013 ปัญหาอดอาหาร

จะให้เพื่อนของเจ้าบ่าวอดอาหาร ตอนที่เจ้าบ่าวยังอยู่ด้วยหรือ?

ถอดความจาก ลูกา 5:34

Daily2013_10_10-1

เรื่องของการไปกินเลี้ยงในบ้านเลวียังไม่ทันสร่างซา
พวกธรรมาจารย์ทั้งหลายก็มีเรื่องไม่พอใจพระเยซูอีก
พวกนี้ก็แปลก คอยจับผิดไม่เลิกรา
“ดูซิ  ศิษย์ของท่านยอห์นถืออดอาหารบ่อย ๆ
ศิษย์ของฟาริสี ก็ทำเหมือนกัน
แต่ทำไมศิษย์ของท่านนี่
กิน ดื่มตามสบาย ไม่มีการทำตัวให้เคร่งครัดเลย?”
พวกเขาถามพระเยซู

อืม… น่าคิดนะ …อย่างนี้แสดงว่า ศิษย์ของพระเยซูนะไม่ได้ความ
พวกเขาอยากจะบอกพระองค์ว่า ทำตัวให้ดูน่าเคารพกว่านี้หน่อย..
Daily2013_10_10-2

พระเยซูทรงตอบเขาว่า
“ท่านจะให้เพื่อน ๆของเจ้าบ่าวอดอาหารตอนที่เจ้าบ่าวยังอยู่กับเขาหรือ?”
แล้วใครเป็นเจ้าบ่าวล่ะนี่ ทำไมพระเยซูตรัสเช่นนี้??
“แต่วันหนึ่งในอนาคต  เจ้าบ่าวก็จะต้องจากเพื่อน ๆ ไป
วันเหล่านั้นแหละพวกเขาจะถืออดอาหาร”
พระเยซูทรงบอกเขาว่า
พระองค์เปรียบเหมือนเจ้าบ่าว ที่ยังอยู่ในงานเลี้ยงแต่งงาน
ถ้าเพื่อน ๆ ไปอดอาหารในเวลานั้น มันไม่เหมาะสมแน่
แต่วันหนึ่ง พระองค์จะไม่อยู่ …
วันนั้นเพื่อน ๆ ของพระองค์จะอดอาหารอย่างแน่นอน
อย่า… อย่ามาบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่ต้องทำ…
ถึงเวลาทุกอย่างจะมาอย่างเหมาะสมนะ ท่านธรรมาจารย์