10 ตุลาคม 2014 พระเจ้าแห่งสันติสุข

ทรงยืนอยู่ท่ามกลางเขา
ตรัสว่า  “สันติสุขจงมีแก่พวกเจ้า!”

ถอดความจากลูกา 24:36

Daily2014_10_10

เมื่อพระเยซูทรงหายวับไปกับตาเช่นนั้น
พวกเขาก็หันมาพูดกันว่า
“ตอนที่พระองค์ตรัสกับเราตามถนน ใจของเรามันร้อนอย่างไรก็ไม่รู้  บอกไม่ถูก
โดยเฉพาะตอนที่พระองค์อธิบายพระคัมภีร์ “

“นั่นซิ”
ดังนั้น พวกเขาทั้งหมดจึงเดินทางกลับไปยังเมืองเยรูซาเล็มทันที
ก็ไปเจอกับศิษย์อีก 11  คนรวมทั้งคนอื่น ๆ กำลังรวมตัวกันอยู่
เขาจึงบอกพวกเขาว่า

“องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงคืนพระชนม์แล้วจริง ๆ นะขอรับ
พระองค์ทรงปรากฏแก่ซีโมนด้วย!”

จากนั้นก็เล่ารายละเอียดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นบนถนนไปหมู่บ้านเอมมาอู
ไม่มีใครจำพระองค์ได้จนพระองค์แบ่งขนมปังให้พวกเขา

ขณะที่พวกเขากำลังคุยกันเรื่องพระองค์อยู่นั้น
อยู่ดี ๆ
“โอ๊ะ!”    “ท่านอาจารย์!”  “พระเยซู!”

พระเยซูทรงมาปรากฏต่อหน้าต่อตาพวกเขา  ทรงยืนอยู่ท่ามกลางเขา
ตรัสว่า  “สันติสุขจงมีแก่พวกเจ้า!”

พระเยซูช่างดีเหลือเกิน  ทรงให้สันติสุขกับพวกเขาในยามที่พวกเขากำลังงุนงง สับสนที่สุด