10 ตุลาคม 2016 การดีอันไหน?

พวกเจ้าก็เห็นการดีของพระบิดาที่เราทำ

แล้วจะมาเอาหินเขวี้ยงเราเพราะการดีอันไหน?

 ถอดความจากยอห์น 10:32

john10-31-33-Daily2016_10_10

ยิวหยิบก้อนหินขึ้นมา  โกรธจัด…

“เอามันให้ตายไปเลย…”

 “เอ๊ะ พวกเจ้าก็เห็นการดีของพระบิดาที่เราทำ  แล้วจะมาเอาหินเขวี้ยงเราเพราะการดีอันไหน?

 “ไม่ใช่เพราะเรื่องนั้น แต่เพราะนายพูดหมิ่นประมาทพระเจ้า  เป็นแค่คนแล้วมาตั้งตัวเป็นพระเจ้า..