10 พฤศจิกายน 2016 หอมฟุ้งทั้งบ้าน

น้ำมันก็หอมฟุ้งไปทั้งเรือน

ถอดความจาก ยอห์น 12:3

john12-3b-5-Daily2016_11_10