10 พฤศจิกายน 2017 บทเพลงของมารีย์

พระเจ้าทรงยกคนต่ำต้อยขึ้น

ถอดความจาก ลูกา 1:52

Luke1 52-55re