10 พฤศจิกายน 2019 พระยาห์เวห์องค์จอมทัพ

เพราะว่า เขาเป็นผู้สื่อสารของพระยาห์เวห์องค์จอมทัพ

ถอดความจาก มาลาคี 2:7

host-mal-2-7