10 พฤษภาคม 2013 ธรรมาจารย์นักเขียน

เอสราผู้นี้มาจากบาบิโลน  เป็นธรรมาจารย์เชี่ยวชาญธรรมบัญญัติของโมเสส
…. พระราชาประทานทุกอย่างที่ท่านทูลขอ 

เพราะว่า พระหัตถ์ของพระเจ้าของท่านอยู่กับท่าน

ถอดความจาก เอสรา 7:6

Daily2013_5_10-1

อีกท่านหนึ่งที่เขียนพระธรรมเอสรา คือ ท่านเอสรา

เป็นธรรมาจารย์ที่เชี่ยวชาญพิเศษ   พระสติปัญญาของพระเจ้าอยู่กับท่าน

และคอยสอนให้ประชาชนรู้จักพระวจนะของพระเจ้า

Daily2013_5_10-2

ยิ่งกว่านั้นท่านเอสรายังเตรียมของสำหรับการสร้างพระวิหาร

และช่วยดูแลการสร้างพระวิหารหลังจากที่อิสราเอลกลับมาจากการเป็นเชลยในบาบิโลนด้วย

พระราชาอารทาเซอร์ซีสทรงหนุนหลังเขาอย่างเต็มที่

พระองค์ตรัสว่า “สิ่งใดที่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ทรงบัญชา

ก็ให้ทำอย่างเต็มขนาดสำหรับพระวิหารของพระองค์ พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ ….