10 พฤษภาคม 2016 ขอน้ำแห่งชีวิต

ดิฉันเห็นแล้วว่า ท่านเป็นผู้เผยคำของพระเจ้า

ถอดความจาก ยอห์น 4:19

john-4-19-20-Daily2016_5_10 (1)